Disclaimer

Alle rechten voorbehouden

Alle inhoud van deze website (teksten, producten, illustraties, foto's, afbeeldingen, video´s,  handelsmerken, bestanden, ontwerpen en andere dingen) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Je mag elk van deze elementen voor persoonlijk en niet-commerciële doeleinden kopiëren en downloaden. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zinga Holding B.V. is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere websites of programma´s te integreren, distribueren, publiceren, verzenden, volledig of gedeeltelijk wijzigen of verkopen om ze te gebruiken op een andere doeleinden. 

Aamsprakelijkheid

Zinga doet geen uitspraken en geeft geen waarborgen of garanties, expliciet of impliciet, dat de website of de inhoud ervan, juist, volledig, actueel is of vrij is van fouten, hiaten of schadelijke software. Zinga kan in geen elk geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van onze website

We use cookies to improve our site and your shopping experience. By continuing to browse our site you accept our cookie policy Test. Manage cookies