Privacy Policy

De website www.zingaleather.com is eigendom van en wordt beheert door ZINGA Holding B.V. ZINGA Leather is handelsnaam van ZINGA Holding B.V, een bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder het registratienummer 30189726 met als distributie centrum :ZINGA Holding bv | p/a NIPPON Express | Conakryweg 2a | 1047 HS Amsterdam | Nederland. BTW nummer is NL 8132.76.573.B.01
 
De term "online services" verwijst naar de ZINGA website, onze webpagina's bij social media platformen zoals Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest en elke andere website die wij beheren of gebruiken voor het delen van informatie over Zinga Holding, onze diensten of onze producten. Dit Privacybeleid bevat welke persoonlijke informatie wij verzamelen, de redenen waarom we die informatie verzamelen en hoe we die informatie kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met dit privacybeleid en onze algemene voorwaarden. 
Als u jonger bent dan 16 jaar, heb je toestemming nodig van een ouder of toezicht houdend en moet je diegene wijzen op ZINGA's Privacybeleid voordat je gebruik maakt van de services op de www.zingaleather.com website. We behouden ons het recht voor om enkel bestellingen te accepteren van klanten boven de 18 jaar.
Door een bestelling te plaatsen op de Zinga website en uw klant details met ons te delen, komt u automatisch op de mailinglijst van onze nieuwsbrief terecht. 
 

Privacy

 
ZINGA respecteert de privacy rechten van onze website bezoekers en het is erg belangrijk voor ons om u en de persoonlijke gegevens die verstrekt te beschermen. 
Wij verzamelen uw persoonlijke informatie wanneer u gebruik maakt van onze online services, een product bij ons aanschaft of met ons communiceert bijvoorbeeld via social media, drukt op een advertentie, vraagt om informatie of hulp, een review of feedback met ons deelt, een bericht achterlaat op een blog of artikel op een van onze online services, een evenement bijwoont dat wij sponsoren, deelneemt aan een wedstrijd of promotie, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, of deelneemt aan ons klant panel. Wij kunnen ook informatie over u ontvangen van derden, met wie wij een zakelijke relatie hebben. 
De informatie die ZINGA over u verzamelt kan onder andere uw naam, e-mailadres, verjaardag, adres en locatie, (mobiele) telefoonnummer, aankoopinformatie en financiële informatie, IP-adres, zoekcriteria, shop voorkeuren, maten, gegeven antwoorden tijdens een klant panel of questionnaire, uw browser informatie, welke type apparaat u gebruikt wanneer u gebruik maakt van onze online services, wanneer u onze site bezoekt en hoe lang u bleef, hoe u op onze website terecht bent gekomen, afbeeldingen en andere content die u met ons deelt wanneer u gebruik maat van onze services. We behouden ons het recht voor om telefoongesprekken die u van ons krijgt of naar ons maakt te monitoren en op te nemen voor veiligheid en trainingsdoeleinden. 
 

Cookies

 
ZINGA verzamelt informatie over u wanneer u gebruik maakt van onze online services door middel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar ons worden gestuurd door uw computer of ander apparaat die u gebruikt tijdens het gebruiken van een van onze online services. Wij gebruiken deze kleine bestanden om  uw ervaring op onze website te verbeteren en het makkelijker maken om met ons te communiceren. De cookies geven ons informatie over uw persoonlijke voorkeuren. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op www.zingaleather.com: 
 

Deze soort cookies verzamelen anonieme informatie over hoe u onze online services gebruikt. Deze cookies gebruiken wij om ons te helpen begrijpen hoe klanten gebruik maken van onze website en om onze website te verbeteren gebaseerd op deze verstrekte informatie. 
 

Deze cookies verzamelen informatie over uw gedrag om reclames voor u interessanter te maken door op maat gemaakte advertenties.  
 

Deze cookies worden gebruikt om onze sociale media activiteiten te verbeteren voor onze website en onze gebruikers. 
 
Sommige cookies die wij inzetten op onze online services zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken. Een voorbeeld hiervan is een cookie die het mogelijk maakt om uw inloggegevens of artikelen in de winkeltas te onthouden. 
 
Als u cookies die al op uw computer staan, wilt verwijderen, navigeer dan naar het ondersteuningsgedeelte van uw internetbrowser voor instructies over het vinden van het bestand waarin cookies zijn opgeslagen. Houd er rekening mee dat door het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde gebieden of functies van onze Website.
Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid niet van toepassing is op websites van derden zoals Google or Facebook. Zinga Holding B.V is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid of de praktijken van die websites. Raadpleeg daarom hun privacybeleid om uw cookies op deze websites te managen.
 

Hoe wij de informatie gebruiken

Als u informatie met ons deelt door gebruik te maken van onze online services, zullen we dat enkel gebruikt worden als dat wettelijk is toegestaan en enkel voor de doeleinden omschreven in dit privacybeleid. 
Wij zullen uw persoonlijke informatie verzamelen als u gebruik maakt van onze online services, een evenement van ons bijwoont, een account bij ons aanmaakt of uw account details verandert of als u contact opneemt met onze klantenservice. Deze informatie wordt voornamelijk gebruikt om u te voorzien van producten, services of informatie die u heeft aangevraagd. Daarnaast gebruiken wij de informatie voor het ontwikkelen, testen en onderhouden van onze systemen, boekhouden, het tegenhouden of stoppen van fraude of misbruik van onze online services, het verifieren van betaalgegevens, het incasseren van verschuldigde bedragen, marktanalyses, veiligheid, gezondheid en trainingsdoeleinden, het adverteren en marketen van ZINGA en derden, onderzoek en ontwikkeling, klanttevredenheidsonderzoeken, klantenservice, en om te voldoen aan juridische verzoeken van toezichthouders en wet handhaving instanties. Om bovenstaande redenen redenen delen wij u informatie met derden. Opgeslagen betaalgegevens zullen enkel worden gedeeld met onze betalingspartner Molly en enkel om u bestelling te verwerken. 
 

Data-behoud en archivering

Wij behouden uw data voor een bepaalde tijd. De specifieke tijdsperiode is afhankelijk van de reden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke data. Wanneer wij uw persoonlijke niet langer nodig hebben en het niet nodig is te behouden voor wettelijke redenen, het oplossen van geschillen of het naleven van onze afspraken, zullen we uw data verwijderen of worden geanonimiseerd zodat u als individu niet kan worden geïdentificeerd. 
Uw persoonlijke informatie wordt bewaard in overeenkoming met de volgende criteria: 
  • Wanneer u een product heeft gekocht op www.zingaleather.com, zullen we u data aankoopinformatie bewaren tot het einde van de relevante boekhoudperiode.
  • Wanneer u een betaling doet via een van onze online services, zullen we uw financiele informatie bewaren tot de betaling is afgerond en de relevante administratie, uw herroepingsrecht en voorwaarden zijn afgerond.
  • Wanneer u ons van informatie verstrekt door gebruik te maken van de services op www.zingaleather.com, zoals informatie met betrekking tot marketing en communicatie, zullen wed deze informatie bewaren tot de beëindiging van de dienst of de eventuele abonnementsperiode tot de service. 

 

Jouw rechten

ZINGA biedt u de mogelijkheid om updates over de online services te ontvangen per email. Hiertoe behoren onder andere updates over nieuwe collecties of producten, nieuwe functionaliteiten, promoties, wedstrijden of evenementen. U heeft het recht om ons te vragen persoonlijke informatie die wij over u hebben niet te gebruiken voor promoties. Voordat wij u data voor deze doeleinden inzetten, zullen wij u informeren. Wij zullen u de mogelijkheid geven om u voor elke service waarvoor u zich eerder voor hebt ingeschreven uit te schrijven. Houd er rekening mee dat onze online services links kunnen bevatten naar andere websites van onze partnerboetieks, adverteerders en gelieerden. Als u een link volgt naar een van deze websites, houd er dan rekening mee dat hun eigen privacybeleid van toepassing is op deze websites en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van die websites. 
 

Aansprakelijkheid

ZINGA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor fysieke, Materiële of immateriële schade veroorzaakt door het incorrecte gebruik van de producten die door zinga worden verkocht. Zinga doet geen uitspraken en geeft geen waarborgen of garanties, expliciet of impliciet, dat de website of de inhoud ervan, juist, volledig, actueel is of vrij is van fouten, hiaten of schadelijke software. Zinga kan in geen elk geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor het typen of printen van fouten met betrekking tot de prijzen. In dit geval zal ZINGA de prijs zo snel mogelijk aanpassen naar de correcte prijs. De werkelijke kleur van de producten kan afwijken van de kleuren die op de website worden aangegeven omdat leer een natuurproduct is en de kleuren onderling lichtelijk kunnen verschillen. Zinga kan in geen elk geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de variaties in kleur als een gevolg van de kwaliteit van de schermresolutie van een apparaat. De maten van de werkelijke kledingstukken kunnen lichtelijk verschillen van de afbeeldingen op de website. ZINGA kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.


Force Majeure

Ondanks elke andere wettelijk vastgestelde rechten, behoud Zinga Leather het recht om in het geval van Force Majeur, jouw bestelling te annuleren of zonder wettelijke interventie, door de klant schriftelijk te informeren. De klant heeft geen recht op het claimen van schade, tenzij dit gezien de omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn om redelijkheid en billijkheid. 
← Keer terug naar de backoffice    Webshop is offline. Voor informatie kunt u ons bereiken via e-mail; [email protected] Verbergen